ریحانه مسلمان


این ولی خدا میگفت که در عرفات دیدم وجود نازنین امام عصر ارواحنا فداه به مقام معظم رهبری با اسم دعا میکرد .
حجة الاسلام صدیقی :

قضییه آقا بعد از حضرت امام خدا شاهده از جزء کرامتهاست. اگر در زمان امام ، آقا به عنوان ولی امر مطرح بود زده بودندش .آقای طبا طبائی میگوید این آیات ولایت را در سوره مائده ، خدا جا سازی کرده بود .که اگر این گونه جا سازی نشده بود مورد هجمه اهل سقیفه قرار می گرفت.امام ایشان را تحت پوشش قرار داد ، انگشت هدایتش را هم به سوی او گرفت که این برای ولایت مناسب است ، هم تصریح فرمودند که ایشان می تواند این کار را بکند ، هم بعنوان اسلام شناس ، مثل آفتاب می درخشی ، این تعبیراتی را که فقط در مورد ایشان بود . عملأ هم الله أعلم حیث یجعل رسالته .
امام ایشان را تحت پوشش قرار داد ، انگشت هدایتش را هم به سوی او گرفت که این برای ولایت مناسب است ، هم تصریح فرمودند که ایشان می تواند این کار را بکند ، هم بعنوان اسلام شناس ، مثل آفتاب می درخشی ، این تعبیراتی را که فقط در مورد ایشان بود . عملأ هم الله أعلم حیث یجعل رسالته .

من همین قدر به شما بگویم ، خدا گواه است بنده از یک ولی خدائی خودم کرامت دیدم . ایشان به من گفتند که شما این سفر دوباره به مدینه بر می گردید و مهمان خانم زهرا سلام الله علیها هستید . مدینه قبل بودم در یکی از سفرها برنامه ای هم نداشتم ، ولی به من فرمودند شما این سفر دوباره به مدینه برمیگردید .

من این تعبیر مهمان خانم زهرا (س) هستید را موقعی که در هواپیما بودم میرفتم یک جریانی پیش آمد در ذهنم آمدکه ما در این سفر مهمان خانم زهرا (س) هستیم .

این ولی خدا میگفت که در عرفات دیدم وجود نازنین امام عصر ارواحنا فداه به مقام معظم رهبری با اسم دعا میکرد .

و با یک حالی گفتند : طوبی له ، طوبی له ، طوبی له .

این عَلَم صاحب دارد ، این سید صاحب دارد ، سر سوزنی هم تعلق به این دنیا ندارد .

نه این عمارت ، نه این رهبری ، نه بر مالشان اضافه کرده ، نه برژستشان اضافه کرده است .

یکی از علمای موجودی که خیلی هم با آقا موافق نیست و جزء نگرانی هاست ، ایشان یک وقت بعد از ولایت آقا به بیت آقا رفته بود ، آقا به زور ایشان را جلو انداختند وپشت سرش نماز خواندند ، رهبر جامعه پشت سر ایشان نماز خواند .

آیت الله خوشوقت میگفتند که من وارد شدم به بیت برای روضه شان شرکت کنم از آن درب آمدم کفشهایم را درآوردم . بعد از روضه هم ایشان یک شامی دارند و شام میدهند وبنا شد که خدمتشان برویم شام. منتها کفش من آنطرف بود .گفتند که حضرت آقا با اصرار نعلین های خودشان را گذاشتند جلوی من و خودشان پا برهنه آمدند .

کجای عالم شما یک همچنین کسی را پیدا میکنید ؟ شما کسی را پیدا میکنید که یک آخوندی تا عمر داشت هر تیری که در ترکش داشت تا آخرین روز حیاتشان هم به امام (ره) زد هم بر ایشان . اما بعد از وفات ، آقا در حق ایشان هم کم نگذاشتند .

کجای عالم شما اینجور پیدا میکنید ،این خُلق ، خُلق سلاطین است ؟ شما یک موجود مادی نفسانی پیدا کنید که بتواند این سعه صدر را داشته باشد، این ژست ژست انبیا ست .آخوند های عادی نمی توانند این کارها را بکنند .

یک آخوندی که الان جزء مخالفین خیلی سر سخت است یک وقتی کاره ای بود ، یک رئیس دادگستری حرفش را گوش نکرده بود ، یک گارد نظامی برایشان قرار داد گفت با حقارت کوچکش کنید تا بیاوریدش .

خیلی از اینجا تا آنجا فاصله است.

در تمام فراز ونشیبها کسی مثل کوه ، المؤمن کالجبل الراسخ لاتحرکه العواصف این نیست مگر روح انقیاد و بندگی، وهمین هم باعث شده که خدا پرچم را به دست ایشان بدهد .

حضرت امیر(ع) کفشهای پیغمبر را داشتند وصله میزدند، پیغمبر خدا فرمودند : لیضربنکم رجل على تأویل القرآن کما ضربتکم على تنزیله‏

عرض کردند چه کسی است ؟ فرمود: هذا خاصف النعل

اصلا اشاره به این تواضع بوده - همین کسی که دارد کفشهای پیغمبرش را پینه میزند - فردا پرچم به دست این است و شما با او مقابله میکنید و او مجبور میشود شمشیر بزند در تاویل ،آنگونه که ما شمشیر زدیم برای تنزیل . لئن شکرتم لأزیدنّکم‏ ‏

بدانید من خیلی حرفها دارم که چه وضعی داشت قبل از انقلاب و انقلاب چه کرده ،امام چه معجزه ایست و چه رهگشایی است برای آمدن امام زمان (عج).

امام مشکل فرج را حل کرد این انقلاب خیلی از مشکلات اعتقادی را حل کرد ، امام زمان (عج) انشاءالله تشریف می آورند، انشاءالله نزدیک است .باش تا صبح دولتش بدمد .

قدر این آقا را بدانید ، این سید بزرگوار این رهبر ، والله عبد صالح است ، والله ولی خداست ، اهل ارتباط است ، سیمی وصل داره ، دل شکسته ای داره ،زجه های سحر داره ، گریه های جانسوز داره ، توسلات داره ، عالَمی با مادرش حضرت زهرا داره ، برایش دعا کنید ،کمکش کنید ، شبهات را بزدائید ، با سعه صدر بدون مراء بدون جدال، با اخلاقتان با سعه صدرتان

دانلود فایل صوتی  1.44  مگابایت
http://www.salehat.ir/images/stories/sound/sedighi-hazreh%20agha.zip