ریحانه مسلمان

گزیده دیدار :گزیده‌ای از بیانات رهبرانقلاب در دیدار مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :